Banh Dinh

Obituary of Banh Dinh

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Chồng, Ba, Ông Nội, Ông Ngoại của gia đình chúng tôi:

 

Ông Đinh Banh

Pháp danh: Phước Lạc

 

Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1945

Đã tạ thế tại Simi Valley, California

Vào lúc 7 giờ 15 tối , ngày 18 tháng 3 năm 2024

(Nhằm ngày 9 tháng 2 Âm lịch)

 

Hưởng thọ 80 Tuổi

 

TANG LỄ ĐƯỢC CỮ HÀNH TẠI 

Rose Family Funeral Home

4444 Cochran St. Simi Valley, CA 93063

 

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2024

10:00 am - 11:30 am: Lễ Nhập Liệm, Phát Tang

11:30 am - 1:30pm: Thăm Viếng

1:30 pm - 2:00 pm: Lễ Tiếp Linh về Chùa

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG 

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA

 

OBITUARY OF BANH ÐINH

 

In loving memory of our father, Banh Dinh, who peacefully passed away at the age of 80 in Simi Valley, California, on March 18, 2024 on his bed surrounded by his loved ones.

 

Banh is survived by his loving wife with 3 children and 8 grandchildren:

wife Ngoc Truong

son Bang Dinh and his wife Xuan Chung and their children Heather and Aaron

son Peter Binh Dinh and his wife Thao Vu and their children Matthew, Nathan, and Elizabeth

daughter Katie Nguyen Dinh-Vo and her husband Tam Vo and their children Elaine, Kyle, and Emery

 

A memorial service will be held at 

Rose Family Funeral Home 

4444 Cochran Street Simi Valley, CA 93063

 

April 5th, 2024 

10:00 am - 11:30 am: Ceremony

11:30 am - 1:30 pm: Viewing & Remembering

1:30 pm - 2:00 pm: Closing

 In Lieu of Flowers and Donations, please pray for Banh Dinh and his family

 

Share Your Memory of
Banh